Apple presentkort online
apple presentkort online

Apple har rätt att använda sådan information utan förbehåll.
Du samtycker till att inte göra någon åtgärd som lägger en orimlig arbetsbörda på platsens infrastruktur eller Apples system eller nätverk, eller några andra system eller nätverk som är anknutna till platsen eller Apple.
Om det finns en konflikt mellan dessa sportamore 30 rabatt särskilda villkor och de villkor som anges för eller gäller för en särskild del av Platsen eller för någon tjänst som erbjuds på eller genom Platsen, skall de senare villkoren styra din användning av den delen av Platsen.
(Apple) och dess licenstagare.Hollyhill Estate, Cork, Irland Sammanfattning av svensk konsumentlag Dina rättigheter enligt svensk konsumentlagstiftning gäller tillsammans med, och utöver, dina rättigheter enligt Apples begränsade garanti och valfri AppleCare Protection Plan.Du får använda information om Apples produkter och tjänster (som datablad, artiklar i Knowledge Base rabatt skansen och liknande material) som är avsedda att hämtas från platsen och har gjorts tillgängliga av Apple, förutsatt att du (1) inte tar bort meddelanden om ägande eller användning i kopior.Du samtycker till att Apple kan, på egen hand och utan föregående meddelande, avbryta din tillgång till Platsen eller blockera din framtida tillgång till Platsen om vi kommer fram till att du har överträtt dessa Användarvillkor eller andra överenskommelser eller regler som kan röra din.Du samtycker till att tvister regleras av de delstatliga och federala domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien, och avstår från rätten att överklaga beslutet om sådan jurisdiktion och forum.Följande villkor styr också och ska tillämpas på din användning av Platsen, och ingår som en del i villkoren genom denna referens: Vart och ett av dessa dokument kan ändras då och då och är gällande från och med att de läggs upp på denna.Alla krav under dessa Användarvillkor måste göras inom ett (1) år efter att skälet till kravet framkommer, annars hindras kravet eller åtgärden.Apple kan begränsa service för Apple Watch, iPad och iPhone till EES och Schweiz.Skadeslöshet, du samtycker till att hålla Apple, dess tjänstemän, ledning, aktieägare, tidigare ägare, senare ägare, personal, representanter, underleverantörer och partners, skadeslösa från alla krav, förluster, ansvar eller kostnader (inklusive advokatkostnader som görs mot Apple av någon tredje part som en följd eller resultat av eller.
Du måste göra din egen oberoende utvärdering hur du ska arbeta med de Länkade platserna.
Apple förbehåller sig rätten att blockera sådan aktivitet.
Enligt svensk konsumentlagstiftning förutsätts det att defekta varor eller varor som inte överensstämmer med köpeavtalet som upptäcks inom 6 månader från leveransen förekom vid leveranstiden.
Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.Du får inte förfalska meddelandehuvuden eller på något annat sätt manipulera identifierare i syfte att maskera avsändaren av något meddelande eller överföring som du skickar till Apple genom eller via Platsen eller någon tjänst som tillhandahålls på eller genom Platsen.De fullständiga villkoren i Apples begränsade garanti, AppleCare Protection Plan och AppleCare gäller för sammanfattningen ovan.Fler sätt att handla: Besök, apple Store, ring, eller hitta en återförsäljare.När de 6 månaderna har upphört går normalt bevisbördan för defekta varor eller varor som inte överensstämmer med säljavtalet över till konsumenten.Denna sida är skapad av Apple och innehållet stöds inte av tredje part.DU TAR fullt ansvar FÖR DIN ANVÄndning AV platsen OCH alla LÄnkade platser.Villkoren finns på m/legal/warranty/ och m/legal/applecare/.Apple, fler sätt att handla: Besök, apple Store, ring, eller hitta en återförsäljare.

Du samtycker till att Apple kan, på egen hand och utan tidigare meddelande, avsluta din tillgång till Platsen av skäl som inkluderar (men inte är begränsat till) (1) förfrågningar från rättsväsende eller andra statliga myndigheter, (2) en förfrågan från dig (frivillig kontoborttagning (3) avslutande eller.
Konsumenten kan göra anspråk mot Apple om varorna köptes från Apple Online Store eller om tredje part saknar medel eller har slutat sälja varor.
Om, utan hänseende till de andra termerna i dessa Användningsvillkor, Apple bedöms vara skyldiga att ersätta dig för någon skada eller förlust som kommer från eller på annat sätt är förbunden med din användning av Platsen eller något innehåll, så skall Apples ansvar inte.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap