Moms för presentkort


kund som inte avser.
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt ett presentkort om 500 SEK till en kund som inte avser en viss vara eller tjänst.När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.När presentkortet sedan löses in av kunden debiteras kontot och motkonto borås djurpark rabatt blir då lämpligt momskonto samt intäktskonto i klass.Klassificering, en inkomst från försäljning av presentkort avser ej utförda prestationer och redovisas därför som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av levererade varor eller utförda tjänster.Förmånsbeskattningen sker i samband med löneutbetalningen.Presentkort och presentcheckar är vanliga inom handeln men de förekommer även inom andra branscher såsom hos biografer.Sidoordnat register och avstämning, en redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt.
Förmånsbeskattning för skattepliktiga presentkort innebär att förmånsvärdet skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd och som en skattepliktig intäkt för en delägare som inte är anställd.
Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor i form av presentkort som ges till anställda eller uppdragstagare är under vissa förutsättningar skattefria.
En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt.
För en anställd tas en skattepliktig förmån av presentkort upp på lönebeskedet och utgör underlag för avdrag av preliminär a-skatt och redovisning av arbetsgivaravgifter.En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag under förutsättning att redovisningsenheten redovisar en negativ (krediterad) kostnad avseende förmånsvärdet.Förmånsbeskattning för en anställd innebär att en skattepliktig gåva av presentkort skall beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.Momssatsen avseende inkomster vid försäljning av presentkort och presentcheckar och redovisningen i skattedeklarationen för moms beror på vilken vara eller tjänst som säljs och till vilken person försäljning sker.Konto Benämning Debet Kredit 2421 Ej inlösta presentkort Utgående moms SE, Försäljning inom Sverige, 25 400 Exempel: bokföra återbetalning av presentkort (kassa) En kund har utnyttjat ett presentkort om 500 SEK som utgör ett ej inlöst presentkort för redovisningsenheten (skuld detta för att köpa.För att kunna stämma av konto 2421 bör presentkorten numreras och numret noteras när ett presentkort säljs och när det sedan används.Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal.Ej inlösta presentkort som förfaller värdelösa anses utgöra en momsfri sidointäkt.

Representationsgåvor måste ha ett samband med verksamheten och får inte lämnas i samband med helger eller kunders personliga högtidsdagar.
Representationsgåvor till kunder är skattefria och kostnaderna för sådana gåvor är skattemässigt avdragsgilla upp till ett av skatteverket fastställt gränsvärde.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap