Moms inköp presentkort


Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader, erkännande, en redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för presentkort när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan rabattkod på coolstuff se mätas på ett tillförlitligt sätt.
Klassificering, en utgift för presentkort som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten.
Sidoordnat register och avstämning.En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal.Konto Benämning Debet Kredit 2440 Leverantörsskuld Egna uttag, FK Egna uttag, JH 625 Exempel: bokföra förmånsbeskattning av skattepliktigt presentkort till anställd spendon presentkort mastercard (löneutbetalning) En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och tagit upp.Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som har utgifter för presentkort till sig själva kan behandla dessa utgifter som egna uttag för att undvika förmånsbeskattning.En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för presentkort skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.En person som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid försäljning av varor och tjänster.Ej inlösta presentkort till ett värde av 4 000 SEK har per den sista december år 2009 förfallit värdelösa och kommer inte att återbetalas.
Klassificering, en inkomst från försäljning av presentkort avser ej utförda prestationer och redovisas därför som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av levererade varor eller utförda tjänster.
En kostnad för en skattepliktig förmån av presentkort redovisas tillsammans med den ingående momsen i den kontogrupp som bäst motsvarar kostnadsslaget.
Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt.
Kostnader för representationsgåvor till kunder är skattemässigt avdragsgilla med 180 SEK exklusive moms per person (år 2017/2018).
Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer.
Konto Benämning Debet Kredit 2421 Ej inlösta presentkort Utgående moms SE, Försäljning inom Sverige, 25 400 Exempel: bokföra återbetalning av presentkort (kassa) En kund har utnyttjat ett presentkort om 500 SEK som utgör ett ej inlöst presentkort för redovisningsenheten (skuld detta för att köpa.Förmånsbeskattning för skattepliktiga presentkort innebär att förmånsvärdet skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd och som en skattepliktig intäkt för en delägare som inte är anställd.En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.Om ett presentkort avser en viss vara eller tjänst skall den del av inkomsten som avser utgående moms redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.Den utgående momsen är 100 SEK (25 ) och varuvärdet är 400 SEK.En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag under förutsättning att redovisningsenheten redovisar en negativ (krediterad) kostnad avseende ica kortet rabatter gröna lund förmånsvärdet.Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför inkomster från presentkort när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inkomster från presentkort när faktura skapas eller när inbetalning sker (beror på vilket som inträffar tidigast).Presentkort och presentcheckar är vanliga inom handeln men de förekommer även inom andra branscher såsom hos biografer.Kostnader för gåvor av presentkort till personer som inte är anställda, inte är delägare eller inte är närstående till delägare är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen om det inte rör sig om representationsgåvor.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap