Presentkort apple app store


Vi kommer att rapportera alla sådana brott till relevant brottsbekämpande myndighet och vi kommer att samarbeta med sådan myndighet genom att avslöja din identitet till dem.
Alla sådana rättigheter förbehålls.
Du kan även begära fritt emballage tillsammans med returfraktsedel.4.1 Vid tillämpningen av dessa villkor avser Konsument " en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.Genom att använda Webbplatsen åtar du dig att inte rikta krav mot Apple och dess respektive styrelseledamöter, anställda och ombud med anledning av tvister, krav, anspråk, och/eller skador (faktiska eller följd) av alla slag, kända eller okända, som uppstår på grund av eller i samband.Värdering av din Produkt.1 Du garanterar att du omsorgsfullt kommer att beskriva skicket på dina Produkter så att vi kan ge en första offert innan vi mottar och har möjlighet att inspektera Produkten Ursprunglig Offert.Vårt ansvar om du är Konsument Punkten 16 gäller endast om du är Konsument.Om vi efterger ett krav mot dig kommer detta att ske skriftligen, och det kommer inte att innebära att vi automatiskt kommer att efterge något senare krav mot dig.1.3 Apple friskriver sig härmed från alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.Se upp för förfalskade delar, en del strömadaptrar och batterier som är förfalskade eller kommer från tredje part är felaktigt konstruerade och kan orsaka säkerhetsproblem.9.5 Vi taremot tillbehör såsom laddare och hörlurar, men dessa ökar inte värdet på din Produkt.
Du kan till och med visa egna bilder från din iPhone på TV-skärmen.
Alla funktioner måste fungera (t.ex.
9.4 Om du är osäker rörande skicket på en Produkt råder vi dig att kontakta oss innan du skickar in din Produkt.
12.3 Avtal kommer inte till stånd förrän: (a) vi accepterar Ditt Erbjudande, genom att betala ut ett belopp till dig som motsvarar den norwegian rabatt forsvaret Ursprungliga Offerten; eller (b) du godtarReviderad Offert och vi betalar ut ett belopp som motsvarar den Reviderade Offerten, (c) inom den.
Vårt ansvar om du är näringsidkare Punkten 15 gäller endast om du inte är Konsument.
16.1 Om vi bryter mot Villkoren är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider som är en förutsägbar konsekvens av vårt brott mot Villkoren eller vår försumlighet, men vi ansvarar dock inte för förlust eller skada som inte har kunnat förutses.21.4 Var och en av klausulerna i dessa Villkor har verkan var för sig.Särskilt åtagande om ersättning Tjänsten avseende inbyte, Apple Renew tillhandahålls endast i lagliga syften, och du åtar dig att hålla Brightstar-parterna skadelösa för alla krav mot någon av dem som uppstår som en följdav deras fullgörande av Avtalet för din räkning eller din överträdelse.5.4 Vi är överens om att ingen av oss ska ha något anspråk på den andra parten på grund av oriktiga framställningar i Avtalet som gjorts utan uppsåt eller på grund av försumlighet.7.2 När du byter in Produkter via Webbplatsen kommer de Villkor som gäller vid respektive tidpunkt för inbyte att tillämpas på Avtalet mellan oss.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap